تاریخ ارسال: ۲۲ دی ۱۳۹۳


این کارخانه از سال ۱۳۸۹ تا به امروز موفق به دریافت اساندارد ملی ایران برای تولیدات خود شده است

که این امر نشان از کیفیت عالی محصولات( تولید پودر ماهی و روغن ماهی در انواع مختلف) هارپا می باشد.

standard-meaningjpg