تاریخ ارسال: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶


بهمن آمد فجر پیروزی رسید

گاه شادی و ستم سوزی رسید

بهمن و روئیدن گل در کنار

پس زدن از روی کشور هر غبار

 

۲۲ بهمن سالروز پیروزی حق بر باطل مبارکباد

روابط عمومی شرکت پودر ماهی هارپا